Nuorten toiminnan periaatteet
— turvallisempi tila


Jokaisella on oikeus olla oma ainutlaatuinen itsensä ilman pelkoa siitä, että tulee kiusatuksi tai syrjityksi esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, ulkonäön, terveydentilan tai minkään muun syyn perusteella. Jotta jokaisella on turvallinen ja hyvä olla, toimimme seuraavien periaatteiden mukaan:

Kunnioita 

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa.
  Jokainen määrittelee itse fyysiset ja psyykkiset rajansa.
   

 • Kiinnitä huomiota sanoihisi, tekoihisi ja käytökseesi. 

 • Kohtaa toiset sellaisena kuin he ovat.

Välitä

 • Suhtaudu toisiin hyväntahtoisesti. 

 • Osoita toisille ja itsellesi lempeyttä ja hyväksyntää. 

 • Pidä huolta itsestäsi, toisista, tiloista ja tavaroista. 

Älä oleta

 • Älä tee oletuksia toisten mielipiteistä, arvoista, sukupuolesta, taustasta tai perheestä. 

Ole avoin

 • Kohtaa uudet asiat ja ihmiset ilman ennakkoluuloja. 

 • Jokainen tilanne on mahdollisuus oppia ja kehittyä. 

Kommunikoi

 • Jos jokin asia mietityttää – kysy. 

 • Jos jokin asia häiritsee sinua – sano. 

 • Jos havaitset tai koet epäasiallista käytöstä, kerro siitä ohjaajille. 

Kanna vastuu

 • Jokainen mokaa joskus. 

 • Ole valmis pyytämään ja antamaan anteeksi. 

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.Matt. 7:12